Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
cпоживачам фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2011 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2020 рік
агрокредитування
 


                                                         ДОВІДКА

                             ПРО СКЛАД ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ             КАЛУСЬКОЇ МІСЬКРАЙОННОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «САМОПОМІЧ»

      «06» травня 2019р.

 

№№

п/п

Прізвище  ім`я

по батькові

Посада в

органі

управління

 

Освіта

Відомості про наявність/

відсутність непогашеної судимості за корисливі злочини

                                                                  Спостережна рада

1

Ониськів Леся

Василівна

Голова спостережної

ради

 

Вища

Судимість за корисливі

злочини відсутня

2

Маланчук Ігор Ярославович

 

Секретар СР

 

Вища

Судимість за корисливі

злочини відсутня

3

Кецман Микола

Дмитрович

 

Член

Середня

спеціальна

Судимість за корисливі

злочини відсутня

4

Неділенко Іванна Василівна

 

Член

 

Вища

Судимість за корисливі

злочини відсутня

5

Гуменів Галина Михайлівна

 

Член

Середня

спеціальна

Судимість за корисливі

злочини відсутня

                                                                  Ревізійна комісія

1

Качмарек Ганна Андріївна

Голова

Ревізійної комісії

 

Вища

Судимість за корисливі

злочини відсутня

2

Лях Тетяна Василівна

 

Секретар

 

Вища

Судимість за корисливі

злочини відсутня

3

Патюк Лариса Віталіївна

 

Член

 

Вища

Судимість за корисливі

злочини відсутня

                                                                  Кредитний комітет

1

Данюк Марія Василівна

Голова

кредитного комітету

Середня

спеціальна

  Судимість за корисливі

злочини відсутня

2

Грищишин Ангеліна Миколаївна

 

Член

 

Вища

Судимість за корисливі

злочини відсутня

3

Кецман Микола Дмитрович

 

Секретар

Середня

спеціальна

Судимість за корисливі

злочини відсутня

                                                                   Правління

1

Грищишин Ангеліна Миколаївна

   Голова правління

 

Вища

Судимість за корисливі

злочини відсутня

2

Левкович Галина Теодозіївна

Головний бухгалтер

 

Вища

Судимість за корисливі

Злочини відсутня

3

Данюк Марія Василівна

Кредитний інспектор,

секретар

Середня

спеціальна

Судимість за корисливі

злочини відсутня

 

 

          Голова правління                                                                       Грищишин А.М 

Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

Кредитний комітет
Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.

Ревізійна комісія
Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України